MeoEdebiyat - Denemeler Blog
MeoEdebiyat - Denemeler Blog Pic.Source: "Rough Waters" by RevolverWinds @deviantart.com

MeoDeneme - Aforizma Nedir?

  Denemeler Blog

Aforizma Nedir?

  Blogumuzda da birçok öğreniğini paylaştığımız bir olgu olarak Aforizma ve Alıntılar okuma konusunda zaman-mekan ve ilgisi eksik olan ve her şeye-en önemli sözcüklere dahi-yalnızca göz gezdirebilen yeni jenerasyonunu diğer popüler kültür ürünleridir. Peki nedir bu aforizma?

  Henüz yazının dahi bulunmadığı zamanlarda, sözlü edebiyat nesilden nesle aktarılan uzunca mitler, öyküler ve efsanelerden meydana geliyordu, ancak, yazının bulunmasıyla başlayan birçok gelişmeden sonra, bizler en yüksek miktarda edebi ürünün üretildiği ancak daha az oranda tüketildiği, öğrenildiği, okunduğu ve dinlenildiği bir çağa ulaştık. Böylesi zaman-kısıtlı bir ortamda, alıntılar veya özellikle aforizmalar okurlar arasında çok daha popüler hale gelmeye başladı. Alıntılar dünya çağında rastgele yazarlarının yarı-edebi çalışmaları veya daha büyük çalışmaların küçük parçaları gibi görünseler de, aforizmalar are birçok rastgele konu üzerine yazılmış popüler kültür alıntılarına oranla daha karmaşık, daha detaylı ve daha felsefidir.

  Aforizmayı bir alıntıdan ayıran şey ise, bir alıntı daha geniş bir edebi kitlenin en basit biçimi iken, bir aforizma biçim, anlam ve cümleleri altında saklı mesajları açısından alıntılar kadar basitlikçi olamazlar. Alıntılar anlamları aktarırken, öte yandan, aforizmalar anlam üretir!

  Tüm bu sebeplerden ötürü, edebiyat blogumuzda Aforizmalar Blog adında bir bölüm varken, bir de Aşk Sözleri adında bir alt mikro blogumuz vardır. Her iki blog da aşk, sevgi, yaşam, ilişkiler ve diğer konulara dair tespitler içermesine karşında, günlük yazı paylaşımlarımda aşk konusunda kısa ve net alıntılar paylaşayarak daha genellemeci bir yaklaşımda bulunuyorum; konular üzerine pratik kelimesel çözümlemeler gibi. Ancak, aforizmalarım ise yaklaşım, biçim ve anlam bakımından daha derindir.

  Aforizmalar, kendi başlarına, herhangi bir kavramın kelime-formüllleri olarak tanımlanabilir. Tüm aforizmalarda, sözlükler bir denklemi çözmeye yönlik bir formül üretir, özellikle de felsefi bir denklemi. Bu nedenledir ki aforizmalar kendi cümleleri içerisinde ifade ettiği sorunları doğru şekilde çözmeyi başardıklarında net bir şekilde anlaşılabilir. Bazı daha karmaşık ifadeler ise olumlu şekilde anlaşılmazlar, çünkü bunlar modern acıların kara mizah yaklaşımına sahiptirler. Karanlık aforizmalar insan yapılarının modern kovanı gibidir. Tanımlar, genel itibariyle, ögelerine doğrusal şekilde yaklaşırlar; aforizmalar ise anlamsam kuantum dünyasının krallığına giriş yapabilmek için ögeleri parçalara böler. Böylece, Kafka gibi büyük yazarlar bizlere aforizmalarında çözülmemiş-anlaşılmamış birçok formül bırakmışlardır. Büyük aforizma yazarları sözcükleriyle bu matematiksel düşün dünyasına birçok soru yönlendirmiştir. Evren olarak tanımlanan bu devasa düzlükteki geçici varoluşumuzla savaşımızda ifade edilmiş ancak henüz açıklanmamış halde duran ve çözülmesi gereken birçok soru vardır..

...

  Aforizmalarımdan örnekleri (900 kadar) okumak için, lütfen sitemizin sol kısmındaki YAN MENÜ AÇ kısmına dokunarak/tıklayarak Aforizmalar Blogumuzu ziyaret edin.

Meo - 2018
MeoEdebiyat - Denemeler Blog
'Mehmet Şentürk

Yazının orijinali İngilizce dilinde LiteraryBlog.net adresindeki uluslararası blogumuzda paylaşılmıştır. Adresi: https://literaryblog.net/essays-blog/item/1896-essay-what-is-aphorism

Son DüzenlenmePazartesi, 08 Ekim 2018 23:12
(2 oy)
Okunma 3510 defa
Yorum ve görüşleriniz değerlidir. Facebook hesabınız ile yorum yapabilirsiniz.
X

Sağ Tıklama

Sağ Tıklama ve Kopyalama Sitemizde Engellidir.